Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Дата створення - 25.10.2000 р.
Дата державної реєстрації - 01 лютого 2001 року.
Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: Серія та номер КС № 91 від 15 квітня  2004 року.
Ліцензії Держфінпослуг України: Серія  та номер АВ № 362609 від 17 вересня 2007 року,  Серія та номер АВ № 446305 від 20 січня 2009 року.
Голова правління — Руднева Людмила Олександрівна
Головний бухгалтер – Бухрякова Олена Олексіївна
Адреса: 95006,  м.Сімферополь, вул. Карла Лібкнехта, б. 13, кв.5.
Тел/факс:  (0652) 54-72-56
Тел.: (0652) 27-35-19

Кредитный союз “Крымское товарищество взаимного кредита”(КС «КТВК»)это неприбыльная организация, основанная физическими лицами с целью удовлетворения потребностей ее членов во взаимном кредитовании за счет объединенных денежных вкладов членов кредитного союза
Наш кредитный союз получил свое “самостоятельное плавание” в 2001 году, путем выхода из ранее созданного Кредитного союза “Товарищество взаимного кредита” (г. Севастополь).
Свидетельство о регистрации финансовой организации КС № 323     от 15 апреля 2004 года выдано Государственной комиссией по регулированию финансовых услуг Украины. Действительный член Национальной Ассоциации Кредитных Союзов Украины и  Объединенного  кредитного кредитного союза (ОКС)  НАКСУ. 
Членами союза являются граждане, которые постоянно  проживают в Автономной Республике Крым.   Сегодня членами кредитного союза являются более 780 человек.
Основным направлением в работе кредитного союза “Крымское товарищество взаимного кредита”  является выдача кредитов на развитие малого бизнеса. 
Наша организация занимает стабильное положение на рынке финансовых услуг Украины. Мы предлагаем выгодные тарифы и индивидуальный подход к каждому клиенту.
По итогам работы за 2004-2007годы вошли в рейтинг 100 лучших компаний Украины финансового сектора, получив сертификат ТОП-100 «Лучшие компании Украины»
В 2008-2009 годах кредитный союз, как победитель Национального рейтинга награжден медалью и дипломом «Лидер отрасли», а также за образцовое финансовое состояние  и  финансовую стабильность награжден кубками Национальной ассоциации кредитных союзов Украины.  
В 2010 году на основании статистических данных органами  государственной статистики Украины наша организация признана как «Лидер отрасли 2010»
За 2011 год Кредитный союз “КТВК” занимает третье место Рейтинга  “Всеукраинской рейтинговой программы и получил статус «Лучший производитель финансовых услуг».
Кредитна спілка 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

— надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

— виступає членом платіжних систем;

— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків. 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України